Press "Enter" to skip to content

Det er ofte, du kan få erstatning efter et trafikuheld

Dette indlæg er finansieret indlæg og indeholder promoverede hjemmesidehenvisninger.

Ifølge Danmarks Statistik er der årligt omkring 6000 færdelsuheld i Danmark, hvor der er personskade. Dermed er trafikulykker en af de hyppigste årsager til personskade i Danmark. Kommer du skade i forbindelse med en sådan trafikulykke har du ofte ret til at få forskellige former for erstatning og godtgørelse. Men for at få styr på forholdene omkring din eventuelle erstatning kan du ofte have brug for advokathjælp. Denne hjælp kan du få hos Hviid akvokater. Her har de advokater der har sager omkring erstatning i forbindele med trafikulykker som speciale. På stedet kan du blive tilknyttet en erstatningsadvokat med stor erfaring i at føre erstatningssager og i at opnå den størst mulige erstatning for kunderne. Via Hviid advokaters website på trafikuheld-erstatning.dk kan du læse meget mere om dine muligheder for erstatning, når du er kommet til skade i forbindelse med et trafikuheld.

Det er ofte du kan få erstatning

Det er ret ofte, at du har ret til at få erstatning for din personskade i forbindelse med en trafikulykke. Du kan som regel få erstatning både fra den eventuelle modparts forsikringsselskab og fra dit eget forsikringsselskab. Er der tale om en soloulykke kan du alene få erstatning, såfremt du selv har tegnet en ulykkeforsikring, eller har tegnet en såkaldt førepladsdækning til bilens kaskoforsikring. Er du selv helt eller delvis skyld i uheldet er der stadig muligheder for at få erstatning. Inden for erstatningsretten gælder der regler om et såkaldt objektivt ansvar i forbindelse med trafikulykker. Dette medfører, at modpartens forsikringsselskab som udgangspunkt skal betale erstatning til dig selv om den anden bilist ikke har gjort noget forkert. Men du kan dog godt have handlet så uansvarligt, at erstatningen bortfalder eller reduceres. Men i praksis skal der meget til for at erstatningen bortfalder eller evt. nedsættes. Er der tale om spirituskørsel bortfalder erstatningen.

Hvad dækker ansvarsforsikringen?

Alle biler i Danmark har tilknyttet en ansvarsforsikring. En modpart i en ulykke er forpligtet til at erstatte de skader som en ulykke medfører. Dette kan ske ved en lang række skader lige fra svie og smerte, over forsørgertabserstatning til erhvervsevnetab, tabte arbejdsfortjeneste og behandlingsudgifter samt en række andre forhold.

Cyklist eller fodgænger

Er du som cyklist eller fodgænger blevet skadet af en bil, skal bilens ansvarsforsikring betale dig erstatning på samme møde som ved trafikuheld, hvor to biler kører sammen. Dette gælder igen uanset hvilken for skade du er blevet påført. Under alle omstændigheder kan du hos Hviid advokater altid få foretaget en professionel, gratis og uforpligtende vurdering af din erstatningssag inden du beslutter sig om der skal føres en sag.